ThorbiQ ondersteunt

Vlaanderen Helemaal Digitaal

en stelt haar technologie gratis ter beschikking aan bouwproducenten
in functie van een optimale digitale interactie met professionals uit de bouwsector

# SamenSterk DigitalTransformation EnablingDigitalConstruction EnablingDigitalReality